Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2018-2019

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2018-2019

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο 2431046452.