Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης και Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης και Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017, υπόψη κ. Αρσενιάδη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο 2431046452 ή στο 2431046454.

Για την αποφυγή σχετικών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι στις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης τα πεδία Εντοπιότητα και Συνυπηρέτηση θα ενημερωθούν μετά την εισαγωγή προτιμήσεων σχολείων.