Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο 2431046452.