Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.