Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων για το σχολ. έτος 2019-2020

Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων για το σχολ. έτος 2019-2020

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 11η /02-08-2019 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2019-2020.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι,παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 05-08-2019 έως 07-08-2019 και ώρα 14:00, αυτοπροσώπωςι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση ή με e-mail (mail@dide.tri.sch.gr) ή σε περίπτωση απουσίας με fax (24310-46470).