Ανακοίνωση Αριθμητικών Υπεραριθμιών και Οργανικών Κενών 2020-2021

Ανακοίνωση Αριθμητικών Υπεραριθμιών και Οργανικών Κενών 2020-2021

Tο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 6η/11-06-2020 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2020-2021.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από 12-06-2020 έως 16-06-2020. Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για τον Κορωνοϊό με την αποφυγή συγχρωτισμού στις δημόσιες υπηρεσίες, οι αιτήσεις θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών στο e-mail της Δ.Ε. mail@dide.tri.sch.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας αποστολής της αίτησης με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθύνονται στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά και να την αποστέλλουν δια μέσω του σχολείου. Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αποστολή μέσω fax (24310-46470).