Ανάληψη Υπηρεσίας Μετατιθέμενων Εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Τρικάλων

Ανάληψη Υπηρεσίας Μετατιθέμενων Εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Τρικάλων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο γραφείο 307 της ΔΔΕ Τρικάλων την Τρίτη 30.06.2020 στις  11:00 π.μ. για να υπογράψετε το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.