Ανάληψη Υπηρεσίας και Αιτήσεις Τοποθέτησης Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανάληψη Υπηρεσίας και Αιτήσεις Τοποθέτησης Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο γραφείο 307 της ΔΔΕ Τρικάλων την Τρίτη 30.06.2020 στις  10:00 π.μ. για να υπογράψετε το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας. Επίσης, την ίδια μέρα θα υποβάλετε αίτηση οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με τα κενά που επισυνάπτονται.