Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών της Διάθεσης του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ