Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση