Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθύντριας/-ντή σε κενές θέσεις του ΓΕΛ Οιχαλίας και του Εσπερινού Γυμνασίου Τρικάλων

Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθύντριας/-ντή σε κενές θέσεις του ΓΕΛ Οιχαλίας και του Εσπερινού Γυμνασίου Τρικάλων