Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σε κενή θέση του ΓΕΛ Οιχαλίας

Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σε κενή θέση του ΓΕΛ Οιχαλίας