Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 6η/11-06-2020 πράξη του αποφάσισε την αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών που ανήκουν σε σχολεία αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 30/06/2020 στο σχολείο μετάθεσης.