Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2019-2020

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 16η/5-9-2019 πράξη του, αφού ολοκλήρωσε την επεξεργασία των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 8181/Φ.33/ 30-08-2019  έγγραφό της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων προς τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων με θέμα: «Εκτίμηση Λειτουργικών Κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2019-2020», ανακοινώνει τον Πίνακα Λειτουργικών κενών και θα ξεκινήσει τη διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων ευθύνης του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 6/9/2019 - Δευτέρα 9/9/2019 και ώρα 14:00.