Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών. Δ.Ε. κλ. ΠΕ86 - Πληροφορικής - Νέος Πίνακας με Κενά

Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών. Δ.Ε. κλ. ΠΕ86 - Πληροφορικής - Νέος Πίνακας με Κενά

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, που δεν έχουν τοποθετηθεί με την 14η/16-07-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων ή δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στα σχολεία οργανικής τους θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης, να υποβάλουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γραφείο 313-ΠΥΣΔΕ της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων) από την Τετάρτη 5/9/2018 και ως την Πέμπτη 6/9/2018 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τα νέα κενά που αναγράφονται στο συνημμένο έγγραφο.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7170/Φ.33/22-08-2018 έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων  δύναται να προσέλθουν για να την τροποποιήσουν σύμφωνα με το νέο πίνακα.