Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη εκπαιδευτικών ΔΕ κλάδων ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΠΕ17.13,ΠΕ17.14,ΤΕ16 και εμπειροτεχνών –Αιτήσεις έως 27 Ιουλίου

α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,κλάδων ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΠΕ17.13,ΠΕ17.14 και ΤΕ16,για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).

β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού,σε εφαρμογή της αρ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ:Β4109-ΔΕΦ),καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΠΕ17.13,ΠΕ17.14 και ΤΕ16,να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και οι ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικοί για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία,σχολικού έτους 2012-2013.

 

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 17/07/2012 μέχρι27/07/2012.

 

Επισημαίνεται ότι,λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. &Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα,τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης,η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα,) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β’:ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου.

 

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ (Δεξί κλίκ –>Αποθήκευση συνδέσμου ως…)

Comments are closed.